a

Osnovni ciljevi HRS za unaprjeđenje stanja u obrazovanju i kulturi

OBRAZOVANJE

 • Uskladiti Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju s UstavomSadašnji Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanje potrebno je žurno ažurirati jer ostavlja Ministarstvu i osnivačima puno prostora za slobodna tumačenja pojedinih odredbi. Prvenstveno adresirati dio koji se odnosi na udžbenike i prijevoz učenika, jasno razgraničiti obveze i odgovornosti Ministarstva i gradova osnivača.

 

 • Usvojiti suvremene standarde za devetogodišnje obrazovanje i osigurati uvjete za primjenu istihProvesti anketu među školama u HNŽ-u da se utvrdi u kojoj mjeri su osigurani uvjeti za uvođenje devetogodišnjeg obrazivanja.Na temelju rezultata napraviti procjenu potrebnih financijskih sredstava za stvaranje osnovnih preduvjeta za devetogodišnju nastavu.

 

 • Usvojiti primjenjiv i sveobuhvatan Nastavni Plan i Program za devetogodišnje obrazovanje  na hrvatskom jeziku – Osigurati zajedničko djelovanje nadležne Agencije, Ministarstva i zavoda za školstvo, a po mogućnosti i aktiva nastavnika.

 

 • Osigurati preduvjete za inkluziju učenika s posebnim potrebamaU sklopu provođenja anketa među školama utvrditi postoje li uvjeti za inkluziju učenika s posebnim potrebama u osnovno obrazovanje.Ako škole nisu u mogućnosti osigurati osnovne preduvjete za inkluziju učenika s posebnim potrebama u redovno školovanje izazvati struku da utvrdi je li za djecu bolje da budu ‘uključeni’ u redovno školovanje bez uvjeta ili da im se osiguraju uvjeti i da pohađaju škole za djecu s posebnim potrebama. Ovdje treba voditi računa o tome da defektolozi, logopedi i ostale osobe osposobljene za rad s djecom s posebnim potrebama teško mogu dobiti stalan posao u redovnoj školi. Ako se odluči da djeca ipak idu u redovno školovanje osigurati mobilne timove na način da u svakoj školi koju pohađaju djeca s posebnim potrebama bar dva dana u tjednu radi logoped i defektolog (dva logoped, dva defektolog). Ispod toga ne bismo smjeli ići.

 

 • Usvojiti Pravilnik o težini đačke torbeUčenici za svaki predmet imaju minimalno udžbenik i radnu bilježnicu te bilježnicu za pisanje. Djeca viših razreda osnovne škole imaju u prosjeku po šest  sati dnevno. Na svakom sistematskom pregledu sve veći broj djece ima kifozu i skoliozu kralježnice, pa je potrebno odrediti maksimalnu težinu učeničke torbe. Pedagoški standardi i NPP trebaju voditi računa o težini torbe.

 

 • Usvojiti jedinstveni Pravilnik o kriterijima zapošljavanja u škole (nastavno i nenastavno osoblje)Svaka škola ima svoj pravilnik koji je najčešće napravljen tako da natječajno povjerenstvo može zaposliti kandidata kojeg želi bez obzira na ostale uvjete definirane natječajem. Usvajanje jedinstvenog Pravilnika na razini svih škola bi smanjilo mogućnost podobnih kadrova! Prijedlog Pravilnika je napravljen, ali biti će stavljen na diskusiju stručnjacima iz radnopravnih odnosa i upravljanja ljudskim resursima.
 • Osigurati redovito isplaćivanje materijalnih troškova školamaPrilikom usklađivanja Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju voditi računa o obvezi isplate materijalnih troškova i iste adekvatno i pravovremeno planirati.

 

 • Osigurati besplatan prijevoz za učenike u sustavu obveznog obrazovanjaPrema sadašnjem Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanje osnivač je dužan plaćati troškove prijevoza učenicima.

 

 • Provoditi obvezne sistematske preglede učenikaPlanirati sredstva za sistematske preglede.

 

 • Provoditi sistematske preglede zaposlenika Škole (nastavno i nenastavno osoblje) Planirati sredstva za sistematske preglede.

 

 • Implementirati proces samovrednovanja škola i ocjenjivanja radne uspješnosti nastavnog osobljaObzirom da se u školama ne provodi vrednovanje rada nastavnika i ravnatelja u suradnji sa Zavodom za školstvo i Ministarstvom osigurati provođenje samovrednovanja i ocjenjivanje radne uspješnosti nastavnika. Prijedlog samovrednovanja je napravljen.

 

 • Oformiti multidisciplinarne timove koji će odabrati najprikladnije udžbenike i osigurati da se isti udžbenici koriste minimalno pet godina. Nakon pet godina dopustiti tiskanje novih udžbenika u slučaju izmjena NPP-a, ali ne kozmetičkih izmjena već suštinskih izmjena gdje se najmanje 30 posto nastavnog sadržaja mijenja. Preporučeni udžbenici, nastavni plan i program moraju osigurati da težina đačke torbe za sve  dane u tjednu ne prelazi dozvoljenu težinu učeničke torbe.

 

 • Uvesti odgovarajući praktični rad u strukovnim školamaOsigurati da djeca u strukovnim školama zaista obavljaju praktični rad. Za realizaciju ovog dijela poželjno je uključiti i pododbor za gospodartvo da vidimo uklapa li se ovakav pristup u njihove planove i program.

 

 • Utvrditi kriterije za stipendiranje studija u skladu sa zahtjevima tržišta. Ukupan broj studenata koji se upisuje uskladiti sa stvarnim potrebama za zanimanjima. –Zatražiti ćemo statističke podatke o broju nezaposlenih osoba po stručnoj spremi koju posjeduju, dužini čekanja na posao za zaposlene i broj studenata koji se upisuju za ta zanimanja. Analizom ćemo utvrditi (ne)opravdanost upisivanja broja studenata koji se upisuju na fakultete.

 

 • Revidirati i pojačati kriterije za izdavanje certifikata za privatne fakultete i srednje škole. Dugoročni planovi bi trebali uključiti i revidiranje diploma.

 

 

KULTURA

 

 • Sve institucije kulture moraju izraditi svoje nove Pravilnike i uskladiti ih s postojećim zakonskim propisima.

 

 • Riješiti status Hrvatskog Narodnog Kazališta u Mostaru. Preko Hrvatskog narodnog sabora tražiti da se Hrvatsko narodno kazalište proglasi nacionalnom institucijom hrvatskog naroda u BiH I osigurati nastavak izgradnje HNK-Mostar.

 

 • Osigurati da se izmire financijska dugovanja od strane Županije i Grada za protekli period prema svim institucijama kulture

 

 • Iznaći najbolji model financiranja institucija kulture (osim HNK i knjižnice, osigurati sredstva i za simfonijski orkestar i lutkare) (Proračun grada i HNŽ).

 

 • Zbog standardnog nedostatka školovanih kadrova osigurati financijska sredstva (HNŽ i Grad Mostar) za dovođenje školovanih glumaca i glazbenika kao i drugih djelatnika prema objektivnim potrebama institucija kulture.

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz